FANDOM


Невронният свят е въображение на уикипедианци. Когато уикипедианецът никога не е блокиран, невронът е нормален. При блокиране невронът получава сигнал за хормон, който се движи по аксона и след това сомата придобива под форма на икосаедър. Ако блокирането е временно, невронът се възстановява за срока на блокирането и една извивка се нормализира за една трети от срока, изпускайки хормона, а в противен случай - невронът остава икосаедричен завинаги. Когато изтича срокът на блокирането, капка хормон се образува в твърд икосаедър. При отблокиране сомата се впръсква и веднага пораства нова сома, образувайки също твърд икосаедър с ядро.