FANDOM


Невронният свят е въображение на уикипедианци. Когато уикипедианецът никога не е блокиран, невронът е нормален. При блокиране невронът получав сигнал за хормон, който се движи по аксона и след това сомата придобива под форма на икосаедър. Ако блокирането е временно, невронът се възстановява за срока на блокирането и една извивка се нормализира за една трети от срока, изпускайки хормона, а в противен случай - невронът остава икосаедричен завинаги. Когато изтича срокът на блокирането, капка хормон се образува в твърд икосаедър. При отблокиране сомата се впръсква и веднага пораства нова сома, образувайки също твърд икосаедър с ядро.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики